5. Az adatkezelés célja

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja az alábbiak:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Felhasználói névAzonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
JelszóA felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címKapcsolattartás, hírlevelek küldése, az oldallal kapcsolatos marketing tevékenység, időszakos promóciók, nyereményjátékok szervezése és lebonyolítása.
TelefonszámKapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és címA házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

A személyes adatok célja lehet továbbá:

 • Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások testreszabásának elősegítése, kényelmi funkciók igénybevétele.
 • statisztikák, elemzések készítése
 • egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése
 • közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés
 • egyedi esetekben nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése, részükre a nyeremény biztosítása
 • a Felhasználó kéréseire és kérdéseire való válaszadás során
 • a Felhasználóval kötött vagy Felhasználóra vonatkozó szerződés teljesítése vagy a Felhasználóval való vagy a Felhasználóra vonatkozó szerződéses tárgyalások lefolytatása során
 • nyilvántartások – így a Felhasználó személyes adatait tartalmazó nyilvántartások – készítése esetén
 • a Felhasználóval e-mail útján – vagy a Felhasználó engedélyétől függően – egyéb módon való kapcsolatfelvétel során, a Felhasználó érdeklődési körébe tartozó adatok és tájékoztatás, így Cégünk vagy mások termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatás megadásával kapcsolatban
 • a Felhasználó alapvető érdekei vagy más személyek egészsége, biztonsága vagy jólléte védelme érdekében
 • a jogszabályok, bírói határozatok rendelkezései vagy más jogi természetű kötelezettségek betartása érdekében
 • Az És-Tóth Bt. egyéb törvényes érdekei érvényesítése során, kivéve, ha az ilyen adatfeldolgozás a Felhasználó jogainak vagy szabadságjogainak sérelmével járna
 • a Felhasználó által engedélyezett bármilyen más esetben.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

5.2. Az érintettek köre: A weboldalon illetve az És-Tóth Bt.-nél regisztrált/vásárló valamennyi természetes személy.

5.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

5.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai (És-Tóth Bt. bel- és kültagja) kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

5.6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton az És-Tóth Bt. – 2100 Gödöllő, Béke utca 5. címén,
 • e-mail útján az info@hulladeknelkul.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 5112011 számon.

5.7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján.

5.8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik
 • a rendelés teljesítéséhez elengedhetetlen a szükséges adatok rendelkezésre bocsátása.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.