Tartalomjegyzék

 1. A Tájékoztató célja, hatálya
 2. Fogalommeghatározások
 3. A Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
 4. Az adatkezelés típusai
 5. Adatkezelés célja
 6. Az igénybe vett adatfeldolgozók és adatkezelők
 7. Cookie-k (sütik) kezelése
 8. Google AdWords konverziókövetés használata
 9. A Google Analytics alkalmazása
 10. Panaszkezelés
 11. Közösségi oldalak
 12. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
 13. Az érintettek jogai
 14. Intézkedési határidő
 15. Az adatkezelés biztonsága
 16. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 17. Az adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
 18. Panasztétel
 19. Bírósági jogérvényesítés
 20. Kártérítés és sérelemdíj
 21. Üzemeltető adatai
 22. Egyebek