Tartalomjegyzék

 1. A Tájékoztató célja, hatálya
 2. Fogalommeghatározások
 3. A Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
 4. Az adatkezelés típusai
 5. Adatkezelés célja
 6. Az igénybe vett adatfeldolgozók és adatkezelők
 7. Cookie-k (sütik) kezelése
 8. Google AdWords konverziókövetés használata
 9. A Google Analytics alkalmazása
 10. Hírlevél, DM tevékenység
 11. Panaszkezelés
 12. Közösségi oldalak
 13. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
 14. Az érintettek jogai
 15. Intézkedési határidő
 16. Az adatkezelés biztonsága
 17. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 18. Az adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
 19. Panasztétel
 20. Bírósági jogérvényesítés
 21. Kártérítés és sérelemdíj
 22. Üzemeltető adatai
 23. Egyebek