1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az És-Tóth Bt. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a vállalkozás adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az És-Tóth Bt., mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2. A jelen Tájékoztató a látogatók és vásárlók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3. Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Továbbiakban: Ptk.), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Továbbiakban: Grtv.) rendelkezéseit.

1.4. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes Honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő – az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

1.5. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését is szabályozza: https://hulladeknelkul.hu/

1.6. A Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az És-Tóth Bt. -vel szerződéses jogviszonyban álló természetes személyekre, biztosítani kell, hogy az érintett személyek a Szabályzatot a szükséges mértékben megismerjék.

1.7. Az adatkezelési szabályzat letölthető az alábbi oldalról: https://hulladeknelkul.hu/

1.8. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

1.9. Az Adatkezelő elérhetőségei:

  • Név: És-Tóth Bt.
  • Székhely: 2100 Gödöllő, Béke utca 5.
  • E-mail: info@hulladeknelkul.hu
  • Telefon: +3620-5112011