19. Panasztétel

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 -1-391-1400
  • Fax: +36-1-391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.